Organisatie

Vereniging

De Goudse fotoclub is een vereniging. Onze vereniging is gegrondvest op een statuut.
Hoe wij als clubleden met elkaar omgaan, is beschreven in ons huishoudelijk reglement.
Hoe wij inhoud geven aan de doelstelling van onze club hebben wij vastgelegd in een beleidsplan.
Wil je een van deze documenten lezen, neem dan contact op met de secretaris via het contactformulier onder contact

Bestuur

De vereniging wordt geleid door een bestuur, bestaande uit een voorzitter, een penningmeester, een secretaris en een coördinator.

Programmacommissie

Een programmacommissie bestaande uit leden van de vereniging, stelt per jaar een agenda van activiteiten op. Tijdens de jaarvergadering wordt deze activiteitenagenda door de leden vastgesteld.

Tentoonstellingscommissie

De Goudse fotoclub streeft ernaar om jaarlijks een tentoonstelling van werk van zijn leden te organiseren. Een uitgebreide overzichtstentoonstelling wordt eens in de vijf jaar (lustrum) georganiseerd. Voor het inrichten van tentoonstellingen wordt een tentoonstellingscommissie uit de kring van de leden samengesteld.

Werkgroepen

Binnen de GFC zijn verschillende werkgroepen actief die zich richten op activiteiten op een bepaald gebied van de fotografie. Meer informatie over de werkgroepen vind je verderop onder “Werkgroepen”.

Fotobond

De Goudse Fotoclub is aangesloten bij de Fotobond, het overkoepelend orgaan van fotoclubs in Nederland. Binnen de fotobond is de GFC ingedeeld bij afdeling 11 (Zuid-Holland Noord).

Wil je meer weten, neem dan contact op met een van onze bestuursleden of beter nog: bezoek een van onze clubavonden!