Audiovisuele productie

Coördinator: Wim Heuvelman

De leden van de groep specialiseren zich in het maken van kwalitatief goede audiovisuele producties van zo hoog mogelijk technisch en artistiek niveau. Basismateriaal voor audiovisuele producties is het stilstaande fotografische beeld, in combinatie met passende muziek en overvloeitechnieken. Onderwerpen worden door de groep zelf bepaald.
Audiovisuele producties van leden van de werkgroep worden vertoond tijdens clubavonden. De reacties van de leden van de club kunnen dan weer gebruikt worden bij het maken van nieuwe producties. De data voor presentaties worden vastgesteld in overleg met programmacommissie.

Op www.photodex.com vind je informatie over software om een audiovisuele productie te maken.

Bekijk hieronder voorbeelden van een audiovisuele productie: