De gebouwde omgeving

Coördinator: 

De Goudse Fotoclub legt het thema ‘fotograferen in de gebouwde omgeving’ ruim uit. Daardoor kunnen er niet scherp af te bakenen raakvlakken zijn met andere vormen van fotografie, zoals straat- en landschapsfotografie. Zo kan het inzoomen op een detail raken aan macro-fotografie en kan het fotograferen van een sportcomplex raken aan sportfotografie, enzovoorts.

Centraal in het thema staat “het gebouwde”. Dat kunnen gebouwen zijn, maar ook bouwwerken zoals bruggen en technische installaties. Het kan gaan om het specifiek fotograferen van een gebouw (architectuurfotografie, zowel binnen als buiten), maar ook om gebouwen in hun samenhang (het stedelijk landschap). Er mogen mensen, dieren, auto’s, bomen, etc. op de foto’s staan. Willen die echter in het thema passen, dan hebben ze in de foto een nadrukkelijke samenhang met de gebouwde omgeving en zijn ze niet zelfstandig het hoofdonderwerp ervan.

Voor het thema ‘fotograferen in de gebouwde omgeving’ worden jaarlijks enkele excursies georganiseerd. De mogelijkheid wordt geboden om de fotografische resultaten daarvan gezamenlijk te bespreken.