Fotobespreking “De Luxe”

Coördinator: Jan Wille

In deze werkgroep worden foto’s uitvoeriger besproken dan tijdens reguliere clubavonden mogelijk is. Daarbij willen we verder te gaan dan algemene oordelen als “wel leuk”, “ontzettend boeiend”, of “hier heb ik niet zo veel mee”.

Dat begint al bij de manier waarop foto’s in deze werkgroep voor bespreking worden aangeboden. Tijdens algemene clubavonden wordt veelal gewerkt met digitaal gepresenteerde beelden. In de werkgroep Fotobespreking presenteren we prints of afdrukken, het liefst ingelijst in passe partout.

Daarnaast hanteren we voor het bespreken van beelden een vaste leidraad. Die is te vinden in het door de Fotobond uitgegeven boek: “Over foto’s gesproken” van Hans Brongers en Simon Ophof. Aan de hand van de vier pijlers die in dit boek worden gepresenteerd, bespreken we foto’s op een gestructureerde manier, teneinde zo zelf beter te leren kijken en uiteindelijk (nog) beter te leren fotograferen.