Macro & close-up

Coördinator: Royston Richardson

Macrofotografie

Hieronder verstaat de werkgroep het fotograferen op korte tot zeer korte afstand van onderdelen van mensen, dieren, planten of voorwerpen, met de bedoeling ze zo groot mogelijk af te beelden, zodat details zichtbaar worden die met het blote oog moeilijk of niet waarneembaar zijn.

Close-up fotografie

Een close-up (dichtbij-opname, detailopname) is een foto- of video-opname waarbij het opgenomen object dicht bij het objectief lijkt te zijn.. Dit gebeurt door het inzoomen of door de camera dichtbij te plaatsen. De close-up schept een gevoel van betrokkenheid bij de kijker, in tegenstelling tot een beelden met gemiddelde zoom-instelling, of panoramabeelden, die eerder ‘objectief’ of overschouwend aandoen.

Activiteiten

Door het organiseren van excursies, het beoordelen van elkaars werk en door lezingen en presentaties binnen de Goudse Fotoclub te houden, wil de werkgroep het kennis- en deskundigheidsniveau van de leden op dit terrein bevorderen. Deelname aan de activiteiten van de werkgroep kan er ook aan bijdragen dat leden een eigen stijl op dit gebied ontwikkelen.