Natuur & landschap

 

Jan van der Spree

Coördinatoren: Frank Boekamp en Bas de Zeeuw

Doelstelling

De werkgroep is opgericht om het fotograferen van Nederlandse landschappen en natuur te bevorderen en de kwaliteit van deze foto’s te verbeteren. De leden van de werkgroep stimuleren elkaar om binnen Nederland bijzondere landschaps- en natuurfoto’s te maken en werken aan deskundigheidsbevordering op dit terrein van de fotografie.

Activiteiten

De werkgroep organiseert drie tot vier excursies per jaar. De daarbij gemaakte foto’s worden via een gesloten Flickr-account en op werkgroepbijeenkomsten besproken. Met enige regelmaat is er een presentatie van ons werk op een clubavond voor alle GFC-leden. Op deze manier willen wij leren van elkaar en toewerken naar een gedeelde visie op landschapsfotografie. Tevens streven wij naar een eenduidige manier om landschapsfoto’s te beoordelen.

Nevendoel van deze werkwijze kan het ontwikkelen van een individuele stijl van elk van de leden zijn.